Язык сайта: RU BY
  • г. Минск, пр-т Независимости, 72
  • г. Минск, ул. Богдановича, 46
Задать вопрос Уточнить стоимость и наличие любой книги
Viber Написать на Viber Viber Написать на Viber

Ідыяматыка беларускай мовы ў лінгвакультуралагічным асвятленні : вучэбны дапаможнік

Ляшчынская, В. А. 
  • ISBN: 978-985-586-272-8. 
  • Издательство: РИВШ
  • Год: 2019
  • Страниц: 250
  • Тип переплёта: мягкий
  • Формат: 60х84/16
Уточнить наличие по телефону:
  • г. Минск, пр-т Независимости, 72
  • г. Минск, ул. Богдановича, 46

У вучэбным дапаможніку асвятляюцца важнейшыя тэарэтычныя пытанні лінгвакультуралагічнага падыходу ў даследаванні мовы ўво- гуле і фразеалагічных адзінак, ці ідыёмаў, беларускай літаратурнай і дыялектнай мовы ў прыватнасці. Праводзіцца аналіз ідыёмаў з пэўнымі кампанентамі, што суадносяцца з рознымі кодамі культуры беларусаў, у выніку чаго на аснове вобразаў, унутранай формы, адбору кампанентаў пры ўтварэнні выяўляецца фон «акультуранага» ўсведамлення свету чалавекам, выясняецца матываванасць культурна значных сэнсаў у се- мантыцы фразеалагізмаў і тая роля, якую яны здольны выконваць як знакі «мовы» культуры - выступаць эталонамі, стэрэатыпамі і сімва- ламі. Устанаўліваецца, што фрагменты фразеалагічнай карціны свету беларусаў адлюстроўваюць і рэпрэзентуюць практычны і духоўяы све- тапогляд носьбітаў мовы праз абраныя паняцці як складаныя менталь- ныя ўтварэнні, якія вызначаюцца паняційным, вобразным, фактуальным і каштоўнасным зместам. 
Адрасуецца выкладчыкам, студэнтам-філолагам вышэйшых наву- чальных устаноў, аспірантам, магістрантам, настаўнікам і ўсім, хто ціка- віцца пытаннямі фразеалогіі і культуры беларусаў. 

Есть вопросы?

Вы можете уточнить стоимость и наличие любой книги, а также получить консультацию нашего продавца.