220012, г.Минск
пр-т Независимости,72 Филиал:Богдановича 46
Т/ф. 375-17-292-00-52,292-46-52,292-50-43 Ф-л: 255-72-86, 351-72-87

Книга недели

Шляхамі Францыска Скарыны. Дорогами Франциска Скорины. Francysk Skarynas'S Life Paths. Пер. На англ. Мову А.Ч. Забэла


978-985-03-2500-6

09.11.2018

Каляндар “Не маўчы па-беларуску!” на 2019 год
19.09.2018

НАША ГІСТОРЫЯ. №2 - 2018. Каліноўскі - сапраўдны... 1863. "Забіць Мураўёва"... Слаўнае мінулае беларускага сыру... Праверце, як бы вы здалі ЦТ па гісторыі... і многа ціквага ў новым нумары
15.08.2018

Примерное календарно-тематическое планирование 2018-2019 учебный годы: Английский язык. 3-9 классы.  Физика. Астрономия. 7-11 классы. Беларуская мова і літаратура. 8 клас. Информатика. 6-11 классы. Математика. 9 класс. Всемирная история. История Беларуси. 8 класс. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 классы. Немецкий язык. 3-9 классы. Немецкий язык. 10-11 классы. Изобразительное искусство 1-4 классы. Биология. 6-9 классы. Физическая культура и здоровье. 1-4 классы. Физическая культура и здоровье. 5-9 классы.

Разделы

"Беларуская мова і літаратуры, слоўнікі і падручнікі"

Тэорыі літаратуры XX стагоддзя. Пер. з польскай

Сучасная беларуская літаратурная мова. Вучэбны дапаможнік


Автор: Бужыньска А.. Маркоўскі М.П.
Издательство: Медысонт
Кол-во страниц: 628
Год: 2017
978-985-7136-66-7            
Подробнее

Автор: Дзятко Д.В.
Издательство: Вышэйшая школа
Кол-во страниц: 588
Год: 2017
978-985-06-2024-8          
Подробнее

Стылістычнае рэдагаванне и карэктура. Вучэбны дапаможнік

Даведнік па літаратурнай праўцы: арфаграфічны, пунктуацыйны, лексічны, марфалагічны, сінтаксічны, тэхнічны ўзроўні


Автор: Ляшчынская В.А.
Издательство: РИВШ
Кол-во страниц: 334
Год: 2017
         
Подробнее

Автор: Жаўняровіч П.П.
Издательство: Адукацыя і выхаванне
Кол-во страниц: 448
Год: 2017
Подробнее

Слоўнік асабовых уласных імён.

Slownik Bialorusko-Polski. Беларуска-польскі слоўнік.


Автор: Завалюнюк У.М., Раманцэвіч В.К.
Издательство: Народная асвета
Кол-во страниц: 286
Год: 2017
           
Подробнее

Автор: Хыляк-Шрэдар Т., Ясньская-Соха Т., Глуўкоўская-бабіцкая Я.
Издательство: Warszawa Katedra Bialorutenistyki Unewersytetu Warszawskiego
Кол-во страниц: 828
Год: 2017
         
Подробнее

Большой русско-белорусский словарь. Более 50 000 лексических единиц. Вялікі беларуска-рускі слоўнік. Больш за 50 000 лексічных адзінак.

Расійска-беларускі слоўнік. 3-е выд., папраўленае


Автор: Купрысь П.Д.
Издательство: Харвест
Кол-во страниц: 576
Год: 2014
Подробнее

Автор: Некрашевіч С., Байкоў М,
Издательство: Смаленск: Інбелкульт
Кол-во страниц: 592
Год: 2014
978-5-00076-013-0 Подробнее

Белорусский язык. Самоучитель.

Подручный русско-белорусский словарь.


Автор: Сомин А.А.
Издательство: Живой язык
Кол-во страниц: 224
Год: 2017
Подробнее

Автор: Бадевич З. И., Белокурская Ж.Е.
Издательство: Изд-во Гревцова
Кол-во страниц: 568
Год: 2014
Подробнее

Англійска-беларускі слоўнік = English - Belarussian Dictionary (Каля 60 000 слоў )

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т.14. Т.


Автор: Суша Т.М.
Издательство: Вышэйшая школа
Кол-во страниц: 765
Год: 2013
978-985-06-2236-5 Подробнее

Автор: Лучыц-Федарэц І.І., Цыхун Г.А.
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 334
Год: 2017
978-985-08-2203-1            
Подробнее

Стылістыка і культура беларускага маўлення. Падручнік

Русско-белорусский учебный словарь экономических терминов. 2-е изд., доп.


Автор: Багамолава А.М.. Семянькова Г.К.
Издательство: РІВШ
Кол-во страниц: 344
Год: 2017
978-985-586-096-0            
Подробнее

Автор: Наталевич О.Г.. Юнаш М.В.. Огородникова С.В.
Издательство: БГЭУ
Кол-во страниц: 45
Год: 2017
978-985-564-160-6            
Подробнее

Словы і вобразы. Літаратура и мастацтва ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. Частка I. Ад пачатку да эпохі Адраджэння.

Беларуская мова (прафесійная лексіка) аўтаматызацыя. Вучэбны дапаможнік.


Автор: Баршчэўскі Лявон
Издательство: Зміцер Колас
Кол-во страниц: 456
Год: 2017
978-985-7164-67-7        
Подробнее

Автор: Батура Т.В.
Издательство: РИПО
Кол-во страниц: 114
Год: 2018
978-985-503-746-1            
Подробнее

Беларуская мова (прафесійная лексіка) Сувязь. Вучэбны дапаможнік

Мнагазначнасць слова ў беларускай мове. Кніга 1. Асноўныя тыпы полісеміі, кірункі семантычнай дэрывацыі. Кніга 2. Семантычная прастора чалавека ў мове і маўленні. Кніга 3. Другасныя намінацыі ў мастацкім дыскурсе


Автор: Богдан В.М.
Издательство: РИПО
Кол-во страниц: 187
Год: 2017
978-985-503-727-0   .        
Подробнее

Автор: Старычонак В.Д.
Издательство: Колоград
Кол-во страниц: 273+3
Год: 2017
978-985-7170-88-3  978-985-7189-12-0  978-985-7189-13-7     Мн.: Колоград 2017 273+349+301 Обл
Подробнее

Мнагазначнасць слова ў беларускай мове. Кніга 1. Асноўныя тыпы полісеміі, кірункі семантычнай дэрывацыі. Кніга 2. Семантычная прастора чалавека ў мове і маўленні. Кніга 3. Другасныя намінацыі ў мастацкім дыскурсе

Даследванні і матэрыялы: Літаратура Беларусі канца XVIII XIX стагоддзя. Том чацвёрты.


Автор: Старычонак В.Д.
Издательство: Колоград
Кол-во страниц: 273+349+301
Год: 2017
978-985-7170-88-3  978-985-7189-12-0  978-985-7189-13-7            
Подробнее

Автор: Хаўстовіч Мікола
Издательство: Warszawa
Кол-во страниц: 320
Год: 2018
Подробнее

Акадэмічная гуманітарыстыка. Важнейшыя вынікі 2017 года.

Беларуская лінгвістыка. Выпуск 80


Автор: Каваленя А.А., і інш
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 207
Год: 2018
Подробнее

Автор: Лукашанец А.А., галоўны рэдактар
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 164
Год: 2018
Подробнее

Словы і вобразы. Літаратура і мастацтва ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя. Частка II . Ад Пострэнесансу да Асветніцтва.

Беларуска-фінскі размоўнік-даведнік


Автор: Баршчэўскі Лявон
Издательство: Выдавец Зміцер Колас
Кол-во страниц: 352
Год: 2018
Подробнее

Автор: Лапатка Я.Я.
Издательство: Выд. У. Сіўчыкаў
Кол-во страниц: 204
Год: 2018
Подробнее

Русско-белорусский словарь сравнений.

Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка. XVI Міжнародны з'езд славістаў (Бялград, 19-27 жніўня 2018 г.) Даклады беларускай дэлегацыі.


Автор: Володина Т.В., Мокиенко В.М,
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 811
Год: 2018
Подробнее

Автор: Лукашанец А.А, адказны рэд.
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 429
Год: 2018
Подробнее

Сам-насам з літаратурай: літаратуразнаўчыя і педагагічныя артыкулы, творчыя партрэты і ўспаміны.

Беларуская мова (прафессійная лексіка) Грамадскае харчаванне. Вучэбны дапаможік. 2-е выд., стэр.


Автор: Бельскі Алесь
Издательство: Выдавец Зміцер Колас
Кол-во страниц: 196
Год: 2018
Подробнее

Автор: Чатырка Д.М.
Издательство: РИПО
Кол-во страниц: 153
Год: 2018
           
Подробнее

Някляеў. Незавершаная аўтабіяграфія.

Матэрыялы XIV міжнародных кнігазнаўсых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага "Буквара". Мінск 26-27 красавіка 2018 г.


Автор: Шапран С.У.
Издательство: Смаленск: Інбелкульт
Кол-во страниц: 428
Год: 2018
Подробнее

Автор: Сапега Т.А.. Суша А.А.
Издательство: Национальная библиотека Беларуси
Кол-во страниц: 347
Год: 2018
           
Подробнее

Беларуска-рускі слоўнік. У 3 тамах. 4-е выд., перепрац. і дап.

Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага XIII-XVIII стст.


Автор: Лкашанец А.А.. рэд.
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі
Год: 2012
978-9858-11-0614-7 Подробнее

Автор: Жлутка А.А.
Издательство: БелНДІДАС
Кол-во страниц: 389
Год: 2011
978-985-6733-55-3 Подробнее

Вялікі слоўнік беларускай мовы: Арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка: каля 223 тысяч слоў Даведачнае выданне.

Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя. 2-е выд., дапрац.


Автор: Піскуноў Ф.А.
Издательство: Зміцер Колас
Кол-во страниц: 1196
Год: 2012
978-985-6992-17-2 Подробнее

Автор: Русак В.П., і інш.
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 1135
Год: 2013
Подробнее

Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум.

Русско-белорусский словарь по физической культуре и спорту. 20000 слов


Автор: Плотнікаў Б.А.. Антанюк Л.А.
Издательство: Кніжны Дом
Кол-во страниц: 672
Год: 2003
985-428-614-2 Подробнее

Автор: Глазырина Л.Д.
Издательство: Бестпринт
Кол-во страниц: 494
Год: 2013
978-985-6873-57-0 Подробнее

Большой белорусский энциклопедический словарь. 12 000 терминов

Граматычны слоўнік дзеяслова. 2-е выд., дапрац.


Автор: Белова Т.В., и др.
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі
Кол-во страниц: 408
Год: 2011
978-985-11-0602-4 Подробнее

Автор: Русак В.П., і інш.
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 1151
Год: 2013
978-985-08-1518-7 Подробнее

Граматычны слоўнік назоўніка. 2-е выд., дапрац.

Русско-белорусский словарь. В 3 томах. 10-е изд., переработанное и доп.


Автор: Русак В.П., рэд.
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 1245
Год: 2013
978-985-08-1559-0 Подробнее

Автор: Под ред. А.А. Лукашанца
Издательство: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі
Год: 2012
978-985-11-0651-2 Подробнее

Слоўнік беларускай мовы. (150 000 слоў)


Автор: Еўтусевіч Н.П.. Лукашанец А.А.. Русак В.П,
Издательство: Беларуская навука
Кол-во страниц: 916
Год: 2012
978-985-08-1365-7 Подробнее

Назад

Сделано в hicon      Rating All.BY Каталог TUT.BY Белорусский рейтинг MyMinsk.com